Note: Due to our international guest speakers, this webinar will be held in English. / De voertaal tijdens dit webinar is Engels.

Adding air quality to city planning- designing thrive zones for the youngest residents.

In a collaborative process between project partners Gehl, Copenhagen Solutions Lab, Google Air View, the Bernard van Leer Foundation and Utrecht University, the team investigated how urban planning and local urban design solutions can help to reduce exposure to air pollution, specifically Ultrafine Particles (UFP), and invite people to spend more time where air quality is better, with a specific focus on the most vulnerable; small children and their caregivers.

As a result, tangible healthy urban living (HUL) design principles have been proposed and are now being implemented and evaluated for their positive impact. This unique transdisciplinary project demonstrates the value of data-driven actionable Healthy Urban Living (HUL) innovations.

Sign in for the webinar.

Ontwerp straatbeeld, thrive zone, Urban Spatial Planning


Dutch translation:

Gezond Stedelijke Ontwerpprincipes

Luchtkwaliteit als onderdeel van stadsontwikkeling - ontwerp van gezond leef- en speelgebied voor peuters en kleuters.

In een samenwerkingsproces tussen de partners Gehl, Copenhagen Solutions Lab, Google Air View, de Bernard van Leer Foundation en Universiteit Utrecht, onderzocht het team hoe ruimtelijke ordening en gezond stedelijke ontwerpprincipes kunnen helpen de blootstelling aan luchtvervuiling (specifiek fijnstof) te verminderen. En daarmee mensen, vooral jonge kinderen en hun verzorgers, uit te nodigen meer tijd buiten door te brengen als de luchtkwaliteit beter is.

Concrete ontwerpprincipes zijn ontwikkeld en worden getest en geƫvalueerd op hun positieve impact. Inzichten uit dit unieke, transdisciplinaire project laten de waarde zien van data-gedreven uitvoerbare innovaties voor Gezond Stedelijk Leven (GSL).

Meld je aan voor de webinar.