Hoe kun je monitoring en de ontwikkeling van indicatoren gebruiken om de stad beter in te richten voor klimaatbestendigheid, biodiversiteit, groen en blauw? Dit gaan we nader verkennen aan de hand van twee voorbeelden uit Amersfoort: de versterking van klimaatbestendigheid in het versteende stationsgebied in het project SCOREwater en naar het gebruik van een 'digital twin' in een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Organisatie: gemeente Amersfoort, Civity, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en provincie Utrecht.

Video webinar Slim werken aan klimaatadaptatie 11 juni 2020