Sensoren bieden burgers en overheden kansen om zelf realtime metingen te doen van de leefomgeving. Een voorbeeld is het Snuffelfietsproject waarin mensen al fietsend fijnstof in de lucht meten.

In de webinar Realtime omgevingsmonitoring bespreken we onder andere aan de hand van het Snuffelfietsproject welke zaken er technisch-inhoudelijk komen kijken bij het (semi)-real time monitoren. Denk daarbij aan het kalibreren van de sensoren, data-analyse en visualisatie.

Ook verkennen we wat realtime monitoring kan opleveren en zetten we aan tot denken over de rolverdeling tussen verschillende partijen zoals burgers, lokale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Organisatie: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, met medewerking van Civity en provincie Utrecht

Video webinar Realtime omgevingsmonitoring 28 mei 2020