3D-applicaties worden steeds meer en breder toegepast bij stedenbouwkundige planvorming. Niet alleen kunnen diverse ontwerpmaatregelen of aanpassingen worden doorgerekend op (neven)effecten. Ook maakt een Digital Twin, een digitale tweeling van een wijk of gebied, het gemakkelijker bestuurders van overheden en ook diverse eindgebruikers (onder andere bewoners en reizigers) mee te nemen in de keuzes die voorliggen.

Met Digital Twin-instrumenten is steeds meer mogelijk, bijvoorbeeld het zichtbaar maken van realtime-gegevens van de leefomgeving en het doorrekenen van scenario’s. De provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en Amersfoort en Tygron geven hierover ‘beeld en uitleg’ aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de stad Utrecht en Amersfoort.