Preventieve gezondheidschecks bij inwoners vinden al plaats in de Utrechtse regio (o.a. vanuit de HU-klinieken in wijkcentra en bibliotheken). Een wijkgerichte, collectieve aanpak kan de impact nog verder vergroten.

Door de verzamelde data te combineren met bestaande databases over de kwaliteit van de leefomgeving van bepaalde gebieden, kunnen we de wijk inrichten op een manier die een gezonde leefstijl bevordert. Ook kunnen preventieve gezondheidschecks  ingezet worden om binnen organisaties/bedrijven inzicht te krijgen in de vitaliteit van de werknemers en zo de kansen om gezond leven te bevorderen.

In deze sessie denken we na over een interprofessionele aanpak om te investeren in gezondheid en welzijn, met gebruikmaking van verschillende databronnen en rekening houdend met de waarden en belangen van zowel inwoner, lokale overheid, (zorg)organisaties, kennisinstellingen en bedrijven.

Organisatie: Hogeschool Utrecht.

Video webinar Collectieve en wijkgerichte aanpak van gezond leven 25 juni 2020