De Data -en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Kom je toch iets tegen dat niet klopt of verouderd is? Dan horen wij dat graag. Neem dan contact op met de Data -en Kennishub Gezond Stedelijk Leven.

Auteursrecht

De teksten en het beeldmateriaal op deze website zijn en blijven eigendom van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven.  Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij anders vermeld. Je mag informatie van de website van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven overnemen in je eigen publicatie. Je moet dan wel de bron vermelden.

Je mag de informatie verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken in een geautomatiseerd gegevensbestand. Daarvoor heb je toestemming nodig van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Wij vinden het belangrijk hierbij betrokken te worden en kunnen er dan voor zorgen dat de informatie juist en volledig is. Neem hiervoor contact op met de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven.

Links naar andere websites

De website van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven verwijst ook naar websites en/of informatiebronnen van andere organisaties en bedrijven. Je moet altijd zelf controleren of de informatie op deze websites/ informatiebronnen juist is. De Data-en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is niet aansprakelijk voor de gevolgen als je de informatie van deze websites/informatiebronnen gebruikt.

Contact

Heb je  vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons.

Uw persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld.