Economic Board Utrecht

"Als EBU zijn we trots op de totstandkoming van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Passend bij de regionaal economische agenda, vertaalt de hub data en kennis in het publieke en private domein in praktische oplossingen voor gezond stedelijk leven. Daarmee wordt betere besluitvorming en implementatie van maatregelen op het gebied van gezond stedelijk leven mogelijk, maar kunnen ook tal van innovatieve oplossingen worden ontwikkeld voor inwoners van de regio."

Logo EBU - Economic Board Utrecht

RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

"Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft uitgebreide wetenschappelijke kennis en ervaring op het gebied van volksgezondheid en milieu. De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven biedt de mogelijkheid om deze kennis en ervaring samen met de andere maatschappelijke partijen in te zetten in concrete en vernieuwende projecten voor een gezonde (stedelijke) leefomgeving."

Logo RIVM

Utrecht University

"De omgeving waarin wij leven of waarvoor we kiezen, heeft grote invloed op onze gezondheid. Dankzij jarenlange kennis en ervaring op het gebied van volksgezondheid en milieu, hoopt de Universiteit Utrecht een belangrijke bijdrage te leveren aan het creëren van een gezond stedelijk leven voor iedereen. We kijken ernaar uit om samen met partners én inwoners concrete oplossingen te ontwikkelen."

Logo Utrecht University

Civity

"Civity doet mee aan deze samenwerking omdat haar visie is dat data kan bijdragen aan gezonde, duurzame, leefbare verstedelijking. En omdat wij van mening zijn dat dit alleen door samenwerking tussen overheden, markt, bewoners en onderzoeksinstellingen tot stand gebracht kan worden. Wij willen helpen bouwen aan dit ecosysteem."
 

Logo Civity

Future City

"Wij denken dat een efficiënte, inclusieve en succesvolle samenwerking op het gebied van technologisering en digitalisering tussen overheden, bedrijven en technologieprofessionals kan bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van regio's, steden en dorpen. Daar draagt dit initiatief aan bij."

Logo Future City

Gemeente Amersfoort

"De gemeente Amersfoort wil meer gebruikmaken van betrouwbare gevalideerde data en integrale kennis over gezond stedelijk leven. Gezamenlijk met de partners worden projecten opgezet gericht op een gezonde leefomgeving in de stad Amersfoort."

Logo Gemeente Amersfoort

Hogeschool Utrecht

"Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt Hogeschool Utrecht aan innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent. Zo draagt de Hogeschool bij aan de ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU wil een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van (samen)leven in stedelijke omgeving."

Logo Hogeschool Utrecht

Mecanoo

"De kwaliteit van leven wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop wij onze steden ontwerpen en organiseren. Mecanoo is er van overtuigd dat de wisselwerking en kennisdeling tussen onderzoek en ontwerp middels de kennishub gezond stedelijk leven een essentiële bijdrage zal leveren voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Binnen de ontwerpfilosofie van Mecanoo - People, Place, Purpose - staat het geluk, de gezondheid en het welzijn van mensen centraal."

Logo Mecanoo

Provincie Utrecht

"De provincie Utrecht initieert en (co-)financiert proeftuinen en onderzoek. Deze nieuwe kennis passen we toe op concreet en bruikbaar beleid voor een gezonde leefomgeving in een stedelijke regio."

Logo Provincie Utrecht

UMC - Universitair Medisch Centrum Utrecht

 

Logo UMC

Urban Sync

"Urban Sync hanteert een gezond en gelukkig leven als maatstaf bij het bedenken en realiseren van een nieuwe stedelijke omgeving. Daarbij achten wij het ophalen van data, het meten en het delen ervan als een essentieel onderdeel om hierin een stap verder te komen. Onze bijdrage aan de Data- en Kennishub Gezonds Stedelijk Leven is het aanbrengen van pilots: vastgoedprojecten en gebiedsontwikkelingen én het begeleiden van onze opdrachtgevers in dit proces. Met als doel dat we steeds beter weten wat de ruimtelijke en programmatische principes zijn van gezonde gebieden en steden."

Logo Urban Sync