Hoe stimuleer je nieuwe vormen van landbouw, vergroot je tegelijkertijd bewustwording over gezonde voeding én geef je een impuls aan de ontwikkeling van nieuwe kennis? Door een deal te sluiten! De Regio Deal Foodvalley laat het Rijk, regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken aan de versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Dankzij deze deal krijgt onderzoek naar onder meer vernieuwende voedselvoorziening een impuls. Dat is belangrijk, omdat er naar schatting in twintig jaar tijd circa twee miljard mensen bij komen op de wereld.

De Regio Deal Foodvalley kent drie afzonderlijke onderdelen die samen één geheel vormen. Dat zijn de landbouwtransitie, bewustwording over gezonde voeding en kennisontwikkeling. Voor elk onderdeel worden nu onderzoekers geworven, waarvan een aantal nauw zullen samenwerken met de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH-GSL).

Emissiereducerende maatregelen

Voor het integraal onderzoeken van de effectiviteit van circulair voer en emissiereducerende maatregelen op emissie van stof en ammoniak, omgevingsbelasting, diergezondheid en -welzijn, en antibioticagebruik, is de Universiteit Utrecht op zoek naar vier onderzoekers. Een deel van de onderzoeksprojecten sluit aan bij de DKH GSL projecten ‘Smart Monitoring’ en ‘Digital Twin’. Parallel worden nog twee onderzoekers geworven door de Universiteit Wageningen. De onderzoekers zullen intensief samenwerken en worden gezamenlijk begeleid door de Universiteit Utrecht en de Universiteit Wageningen.

One Health

De vier posities vallen onder de onderzoekslijn One Health van de Universiteit Utrecht. One Health staat voor interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van de gezondheid van mens, dier en milieu. De onderzoekers worden aangesteld bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) en de afdeling Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de faculteit Diergeneeskunde.

Over de Regio Deal Foodvalley

De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de Regio Foodvalley, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, provincie Gelderland, provincie Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW midden en Waterschap Vallei en Veluwe. De partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Door de bundeling van krachten komt de komende vier jaar ruim 73 miljoen euro beschikbaar.