Man met paraplu in storm

Hoe kunnen we monitoring en ontwikkeling van indicatoren gebruiken om een stad beter in te richten voor klimaatbestendigheid, biodiversiteit, groen en blauw? In het webinar Slim werken aan klimaatadaptie op 11 juni gingen vier experts van de Gemeente Amersfoort, Civity en HydroLogic in op deze vraag.

Aan de hand van de projecten Digital Twin en SCOREwater  namen zij de 87 deelnemers mee in de vraag hoe zij in de toekomst meer ‘op feiten gericht beleid’ gaan maken. Via de chat konden de deelnemers vragen stellen en gegevens en ideeën uitwisselen.

Ambities Amersfoort

Na een warm welkom door Fatma Koşer Kaya (de wethouder Economie en Smart city van Gemeente Amersfoort), maakt Anneke van der Kraan (Programmamanager Klimaatadaptatie, Gemeente Amsersfoort) allereerst duidelijk welke ambities de Gemeente Amersfoort heeft en wat nu al in Amersfoort plaatsvindt. Sinds 2019 heeft de Gemeente Amersfoort een vierjarig programma lopen, waarin ze een aantal ‘sporen’ hebben gedefinieerd. Anneke gaat in op de rol van monitoring en indicatoren bij beleid en kennis en de effecten van klimaatverandering op de stad, waarbij ze kort de projecten Digital Twin en SCOREwater aanstipt.

SCOREwater

Edwin Hubers (subsidiecoördinator, Gemeente Amersfoort) vertelt over het vierjarige Europese innovatieproject SCOREwater. Hierin worden data en technologie gebruikt om meer grip te krijgen op de gevolgen van klimaatverandering en om een klimaatbestendige stad te creëren, nu en in de toekomst. Edwin legt uit dat sensoren geplaatst worden om beter inzicht te krijgen in de huidige situatie, maar ook gebruikt worden voor richtlijnen voor klimaatadaptatie en digitale modellen. Ze zullen modellen ontwikkelen en inzetten voor het inrichten van de openbare ruimtes en gesprekken met stakeholders. Ook inwoners worden betrokken bij het ontwikkelen van sensoren.

HydroLogic

Matthijs van den Brink (senior adviseur, adviesbureau HydroLogic) licht kort de rol van HydroLogic in het SCOREwater project toe en gaat in op de perspectieven van SCOREwater. Hoe kunnen we uit data ook bruikbare informatie krijgen? Volgens HydroLogic leidt het leveren van waterinformatie en nuttige databronnen tot nieuwe inzichten en kennis. Hij benadrukt dat het er binnen SCOREwater vooral om gaat dat wat we ontwikkelen (services, diensten, datastromen) toekomstbestendig is. “We willen iets maken dat zo interessant is, dat als het project in 2023 stopt, bedrijven en instanties bereid zijn om ervoor te betalen om het in stand te houden. In de fase waarin we nu zitten, moeten we daar al rekening mee houden.”

Dataplatform en marketplace SCOREwater

Arjen Hof (Directeur, Civity) gaat tot slot in op het dataplatform en de market place van SCOREWater. Uiteindelijk is het doel van het platform om aan nieuwe partners een een ‘stopcontact’ te bieden,om de beschikbare data te gebruiken voor nieuwe toepassingen. En dit kan ook door gebruik van open source en open standaarden. Daarnaast is het intelligence framework een belangrijk onderdeel. De data die verzameld wordt, wordt in het intelligence framework gebruikt om nieuwe patronen inzichtelijk te maken. SCOREwater kent veel partners, zowel private als publieke partners. Een belangrijke vraag is van wie de data is en wie er gebruik van mag maken. Arjen geeft aan dat SCOREwater een open-data-platform is, maar dat de data-eigenaar weliswaar degene is die zal bepalen wie wat mag zien en onder welke voorwaarden; een deel van de data is daarmee niet open maar ‘shared’.

Digital Twin Amersfoort

Edwin Hubers sluit af met een pitch over de Digital Twin, in dit geval de digitale tweeling van de stad Amersfoort. Edwin geeft aan dat Amersfoort heeft gekeken hoe ze digital twins zinvol kunnen inzetten en hebben besloten dat het op verschillende plekken gebruikt gaat worden. Zij werken nauw samen met de Provincie Utrecht, die hier al veel ervaring mee heeft.

Webinar terugkijken of aanmelden voor komende webinars

Je kunt het webinar van 11 juni  terugkijken op het YouTube-kanaal van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. En je kunt je ook al inschrijven voor het volgende webinar. Het eerstvolgende webinar wordt op 25 juni georganiseerd door de Hogeschool Utrecht en gaat over Collectieve en wijkgerichte aanpak van gezond leven.