Biltstraat Utrecht

Sensoren bieden inwoners en overheden kansen om zelf realtime metingen in de leefomgeving te doen. Een voorbeeld is het experiment Snuffelfiets waarin mensen al fietsend fijnstof in de lucht meten. In het webinar van 28 mei werd onder meer aan de hand van dit initiatief besproken wat er komt kijken bij (semi-) realtime monitoring. Een onderwerp dat nauw aansluit bij een van de programmalijnen van de Data- en Kennishub: ‘Meten & monitoren’.

Het webinar van 28 mei was de eerste van de reeks inhoudelijke webinars van De Data-en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. De hubpartners RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Civity en provincie Utrecht verzorgden het webinar en vertelden aan de 110 deelnemers wat het belang is van realtime omgevingsmonitoring, wat erbij komt kijken en wat het op kan leveren. Ondertussen stelden deelnemers vragen in de chat, wisselden gegevens uit, legden contacten en deelden ideeën. Kortom, het was een interessante en interactieve sessie.

Korte samenvatting van de inhoud

Marita Voogt (RIVM) trapte af met het belang van realtime omgevingsmonitoring. Inwoners gaan om verschillende redenen zelf meten en dat samenwerking tussen inwoners, overheden, bedrijven en kennisinstellingen daarbij heel belangrijk is. Ook het ontsluiten van data voor een groter publiek kwam aan bod.

Vervolgens vertelde Claar Schouwenaar (provincie Utrecht) over de waarde van het experiment Snuffelfiets voor de provincie Utrecht. In dat project meten inwoners al fietsend fijnstof in de lucht. Op die manier verzamelen zij informatie over de luchtkwaliteit rondom fietsroutes en ontstaat er inzicht in fietsbewegingen. Provincie Utrecht is dit experiment samen met Civity, SODAQ en RIVM gestart en het krijgt een vervolg in de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven.

Tot slot lichtte Arjen Hof (Civity) het ‘Dashboard Snuffelfiets’ toe en gaf Henri de Ruiter (RIVM) een korte presentatie over het ‘Samen Meten Dataportaal’.

In twee breakout-sessies konden deelnemers daarna verder in gesprek over de doorontwikkeling van de Snuffelfiets. Denk bijvoorbeeld aan mobiele en stationaire dataverzameling, connectie naar andere platforms zoals Strava. Of aan het Samen Meten Dataportaal met een demonstratie van de mogelijkheden om data samen te analyseren.

Webinar terugkijken of aanmelden voor komende webinars

Je kunt het webinar van 28 mei hier terugkijken. En je kunt je ook al inschrijven voor de volgende webinar. De eerstvolgende is op 11 juni en gaat over ‘Slim werken aan klimaatadaptatie’. Daarin bespreken we hoe je de monitoring en de ontwikkeling van indicatoren kunt gebruiken om een stad beter in te richten voor klimaatbestendigheid, biodiversiteit, groen en blauw.