Ontwerp Mecanoo Cartesiusdriehoek Utrecht

Gezondheid hangt op vele manieren samen met de fysieke en sociale leefomgeving. Voor het bereiken van een gezonde leefomgeving moet een breed scala aan parameters rond milieu, fysieke inrichting en sociale samenhang en gedrag worden meegewogen. Hoe gaat dit in z’n werk als de kans zich voordoet om een gebied opnieuw te ontwikkelen?

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) ontwikkelt strategieën en instrumenten voor gezonde gebiedsontwikkeling, die rekening houden met dit complexe samenspel van factoren. In oktober organiseert de DKH GSL drie webinars waarin het thema gezonde gebiedsontwikkeling centraal staat.

1 oktober Gezond gebiedsontwerp

Op 1 oktober nemen Mecanoo en Urban Sync ons aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden mee in het proces van stedelijk conceptontwikkeling, visievorming en architectuur.

Ieder gebied heeft z’n eigen uitdagingen en kansen. Hoe pas je principes van Gezond Stedelijk Leven dan toe? Wat zijn de ontwerpprincipes, welke maatregelen dragen bij aan gezonde gebieden en welke maatregelen moeten nog gevalideerd worden?

Ook komt de samenwerking met diverse stakeholders aan bod, en hoe om te gaan met hun belangen. Tot slot is er aandacht voor de realisatiefase. Verloopt dat zoals bedacht? En zie je de gewenste effecten bij de ingebruikname?

Meld je gratis aan voor de webinar Gezond gebiedsontwerp.

15 oktober Digital Twin

3D-applicaties worden steeds meer en breder toegepast bij stedenbouwkundige planvorming. Niet alleen kunnen diverse ontwerpmaatregelen of aanpassingen worden doorgerekend op (neven)effecten. Ook maakt een Digital Twin, een digitale tweeling van een wijk of gebied, het gemakkelijker bestuurders van overheden en ook diverse eindgebruikers (onder andere bewoners en reizigers) mee te nemen in de keuzes die voorliggen.

Met Digital Twin-instrumenten is steeds meer mogelijk, bijvoorbeeld het zichtbaar maken van realtime-gegevens van de leefomgeving en het doorrekenen van scenario’s. Op 15 oktober geven de provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en Amersfoort en Tygron hierover ‘beeld en uitleg’ aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de stad Utrecht en Amersfoort.

Meld je gratis aan voor de webinar Digital Twin.

Digital Twin hittestress Amersfoort

29 oktober Gezond Stedelijke Ontwerpprincipes / Healthy Urban Spatial Planning

Luchtkwaliteit als onderdeel van stadsontwikkeling - ontwerp van gezond leef- en speelgebied voor peuters en kleuters.

In een samenwerkingsproces tussen de partners Gehl, Copenhagen Solutions Lab, Google Air View, de Bernard van Leer Foundation en Universiteit Utrecht, onderzocht het team hoe ruimtelijke ordening en gezond stedelijke ontwerpprincipes kunnen helpen de blootstelling aan luchtvervuiling (specifiek fijnstof) te verminderen. En daarmee mensen, vooral jonge kinderen en hun verzorgers, uit te nodigen meer tijd buiten door te brengen als de luchtkwaliteit beter is.

Concrete ontwerpprincipes zijn ontwikkeld en worden getest en geëvalueerd op hun positieve impact. Inzichten uit dit unieke, transdisciplinaire project laten de waarde zien van data-gedreven uitvoerbare innovaties voor Gezond Stedelijk Leven (GSL).

De voertaal tijdens dit webinar op 29 oktober is Engels.

Meld je gratis aan voor de webinar Gezond Stedelijke Ontwerpprincipes / Healthy Urban Spatial Planning.

Ontwerp straatbeeld, thrive zone, Urban Spatial Planning


English translation:

Healthy Urban Spatial Planning


Adding air quality to city planning- designing thrive zones for the youngest residents.

In a collaborative process between project partners Gehl, Copenhagen Solutions Lab, Google Air View, the Bernard van Leer Foundation and Utrecht University, the team investigated how urban planning and local urban design solutions can help to reduce exposure to air pollution, specifically Ultrafine Particles (UFP), and invite people to spend more time where air quality is better, with a specific focus on the most vulnerable; small children and their caregivers.

As a result, tangible healthy urban living (HUL) design principles have been proposed and are now being implemented and evaluated for their positive impact. This unique transdisciplinary project demonstrates the value of data-driven actionable Healthy Urban Living (HUL) innovations.

Due to our international guest speakers, this webinar at october 29 will be held in English

Sign in free for the webinar Healthy Urban Spatial Planning.