Preventieve gezondheidschecks in Nieuwegein

Preventieve individuele gezondheidschecks bij inwoners vinden momenteel plaats in de Utrechtse regio, onder meer in wijkcentra en bibliotheken. In het laatste en derde inhoudelijke webinar van onze zomerreeks vertellen lectoren van de Hogeschool Utrecht (HU) hoe een wijkgerichte, collectieve aanpak de zorgpreventie kan versterken. Want door de verzamelde data te combineren met bestaande databases over de kwaliteit van de leefomgeving van bepaalde gebieden, kunnen we de wijk inrichten op een manier die een gezonde leefstijl bevordert.

Data- en Kennishub ambieert groeiend landelijk netwerk

De ruim 80 deelnemers worden bij aanvang van het webinar door alliantiemanager Karen van der Moolen toegesproken. Zij gaat in op de landelijke ambities van de hub. Als onderdeel van de landelijke netwerkontwikkeling wil zij, met de interactieve webinars als inspiratiebron, de programmering scherper stellen. Ze benadrukt dat de hub ook na de zomer webinars blijft organiseren, waarin datagebruik en multi-actor-partnerschappen centraal staan.

Hoogleraar en bestuurslid van de Hogeschool Utrecht Wilma Scholte op Reimer, ooit begonnen als wijkverpleegkundige, legt uit dat de zij de hub een fantastisch initiatief vindt. Al een aantal jaar heeft de HU Gezond Stedelijk Leven als profiel. Dat is waar zij zich hart voor maakt, met duurzaamheid, gezondheid & welzijn en digitalisering & educatie als speerpunten. Het innovatieve karakter van hun praktijkgerichte onderzoek en onderwijs sluit mooi aan bij de ambities van de hub. De HU verwacht dan ook een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de gezamenlijke ambities.

Collectieve health check

Johan Versendaal, lector Digitale Ethiek, gaat in op de onderzoek- en onderwijsactiviteiten van de HU, voor het speerpunt Gezondheid. Daarbij licht hij toe hoe de health check bijdraagt in het opleiden van studenten en dat de data die wordt verzameld, op verantwoorde wijze benut wordt om onderzoek te doen.

De HU heeft de ambitie om de individuele health check uit te breiden naar een generieke health check en het ook een collectief karakter te geven. Een aantal onderzoeksvragen is hieraan gekoppeld, die Johan later in de webinar op interactieve wijze bespreekt met de deelnemers.  Met enthousiasme doet Johan namens de HU ook een oproep aan de deelnemende organisaties van de webinar om mogelijke samenwerkingen met nieuwe partners te verkennen.

Zijn collega Katarina Jerković - Ćosić, lector Innovaties in de Preventieve Zorg, neemt ons in dit webinar verder mee in de health checks. Wat verstaan we onder health checks, waarom is het belangrijk en verzamelen zij de data? Ook licht zij toe dat de HU als doel heeft om de preventieve health checks verder de wijk in te brengen, d.w.z. de directe leefomgeving van de mensen, maar ook om de vakgebieden uit te breiden naar bijvoorbeeld welzijn. De HU gebruikt het traject ook voor onderwijsinnovatie, o.a. het ontwikkelen van een preventieve health check app.

Publieke waarde

Johan haakt in op het verhaal van Katarina en gaat in op de publieke waarde. Hij bespreekt dit aan de hand van ‘value-sensitive design’: rekening houden met waarden die belangrijk zijn in een ontwerptraject. Wat is in een collectieve aanpak het belangrijkste? Hij vraagt de deelnemers welke waarden volgens hen belangrijk zijn en bespreekt dit. Ook doet hij een oproep om met projectideeën te komen. Zijn collega Katarina en hij zijn op zoek naar partners (aan de kant van de eindgebruikers) en organisaties met relevante datasets.

Karen van der Moolen sluit het webinar af met de woorden dat de Data- en Kennishub met deze webinarreeks de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan verder kan inkleuren. Zeker in dit webinar kwam mooi naar voren hoe individuen (inclusief moeilijker bereikbare doelgroepen) betrokken kunnen worden bij deze toch complexe vraagstukken.
Na de zomerperiode, zullen de webinars zeker een vervolg krijgen. Op de agenda staat onder andere hoe de quadrupel helix samenwerking - tussen bedrijfsleven, burger, kennisinstellingen en overheden - op goede wijze vorm krijgt en de casuïstiek rond gezond stedelijk ontwerp.

Webinar terugkijken

Je kunt het webinar van 25 juni terugkijken op het YouTube-kanaal van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven en via deze link.

De nieuwe webinarreeks zal binnenkort worden aangekondigd op de website van de hub.