Er zijn steeds meer sensoren die gegevens over de omgeving verzamelen en terugkoppelen naar de gebruiker. Maar wat betekenen die meetgegevens precies? Met informatietechnologie kunnen we dat steeds beter interpreteren, waardoor we de kwaliteit van de leefomgeving preciezer in beeld kunnen brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om luchtkwaliteit, geluid, temperatuur of pollen in de lucht.

Nieuwe technologieën en gerichte adviezen

Binnen de innovatielijn Slimme monitoring testen we nieuwe (sensor)technologieën voor het (realtime) monitoren van de leefomgeving. En ook hoe deze statische of dynamische informatie kan worden vertaald (data science) naar concrete, goed onderbouwde adviezen voor inwoners, bestuurders en bedrijven. Wat kunnen zij doen om de stedelijke leefomgeving te verbeteren?
 

Fijnstofmeting met de Snuffelfiets

Foto: fijnstofmeting met de Snuffelfiets

Citizen science en betrokkenheid van inwoners

Inwoners zitten niet stil en monitoren steeds meer hun eigen leefomgeving met low-cost sensoren. Denk aan de lokale temperatuur in de straat, de luchtkwaliteit (houtstook) en geluid van verkeer. Deze data is waardevol en voegt nieuwe, lokale informatie toe over de kwaliteit van de leefomgeving. Door een citizen-science-project of vergelijkbaar burgerinitiatief ontstaat vaak grote betrokkenheid bij de eigen wijk. Het verdiept het kennisniveau van inwoners over kwaliteit van leefomgeving in algemene zin en geeft vorm aan een constructieve en geïnformeerde dialoog tussen inwoners en beleidsmakers over de toekomst van hun wijk, stad of regio.

Dataprivacy is een belangrijk aandachtspunt binnen citizen science projecten. Wij leggen vast van wie de data is en onder welke voorwaarden en voor welke doeleinden deze data precies gebruikt kan worden. Zo zorgen we ervoor dat we zorgvuldig omgaan met de data die inwoners verzamelen.

Samenwerking met partners

Met de innovatielijn Slimme monitoring zoeken we de samenwerking op met zowel de aanbieders van sensortechnologieën, Internet of Things (IoT) en dataverwerking als met de afnemers van de datatoepassing in apps en digitale tools.