Gezondheid hangt op veel manieren samen met de fysieke en sociale leefomgeving. Voor het bereiken van een gezonde leefomgeving, grijpen verschillende handelingsopties op complexe manieren op elkaar in. Anders gezegd; om een gezonde leefomgeving te ontwikkelen is het niet voldoende om slechts één element aan te passen. Het vraagt om verschillende acties, die op een ingewikkelde manier met elkaar samenhangen. In deze innovatielijn ontwikkelen we strategieën en instrumenten voor gezonde gebiedsontwikkeling die rekening houden met dit complexe samenspel van factoren.

Ontwerp, implementatie, gebruik en gedrag

In living labs wordt bekeken wat er gedaan kan worden om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Wat werkt nu wel en wat niet? Door verschillende strategieën in de praktijk te kunnen brengen, ontstaat er een goede ‘evidence base’ die we in opvolgende living labs kunnen doorontwikkelen of al kunnen invoeren. Ontwerpprincipes voor gezond stedelijk leven zijn het resultaat. We richten ons daarbij op de ontwerp- en realisatiefasen, de ingebruikname van een gebied (aan de hand van het gedrag van inwoners) en op de uiteindelijke impact op de gezondheid van de bewoner.

Ontwerp Mecanoo Cartesiusdriehoek Utrecht

Afbeelding: ontwerp architectenbureau Mecanoo Cartesiusdriehoek Utrecht

Samenwerking met partners

In de gezonde gebiedsontwikkeling komen alle actoren samen. Ontwerpers, ontwikkelaars, bouwbedrijven, kennisdragers, wetenschappers, overheden en inwoners werken samen om tot één optimaal resultaat te komen. In de uitvoering zetten we graag ook de frisse blik in van studenten van diverse studierichtingen.