De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven start met vijf innovatielijnen. Binnen iedere innovatielijn worden concepten ontwikkeld die nieuwe kennis en inzicht opleveren over gezond stedelijk leven. Deze datagedreven concepten worden in 'living labs' toegepast en geëvalueerd. Dit doen we voor iedere innovatielijn. Samen met verschillende bedrijven, kennisinstellingen en instituten, overheden én actieve inwoners.

FAIR datapoint

Opbouw van een federatief data-ecosysteem (FDS): een data-infrastructuur om relevante (realtime) data te kunnen ontsluiten via een dataportal en -market. In de vorm van dashboards en applicaties. Ook data van citizen-science-initiatieven kunnen via het selfservice portal een plek krijgen. We nemen de FAIR-principes als uitgangspunt en werken aan transparante algoritmes en werkwijzen over hoe om te gaan met dataprivacy (inwoners en hun gegevens).

 

Slimme monitoring

Sensoren, validatie, meet- en monitoringsstrategieën, data acquisitie en data science zetten we in om de kwaliteit van de leefomgeving steeds beter te monitoren (dashboard) en daar concrete adviezen (handelingsperspectief) aan te koppelen voor inwoners, overheden en bedrijven.

Integrale afwegingkaders

Besluitvorming over de leefomgeving is ingewikkeld, omdat veel dingen van elkaar afhangen. Om dit te ondersteunen ontwikkelen we integrale afwegingskaders voor de verschillende dimensies (groen, vitaal, veilig, duurzaam, bereikbaar) van gezond stedelijk leven. Zo kunnen de voors’ en tegens’ (de neveneffecten) expliciet gemaakt worden, en is de keuze transparant.

Digital Twin

Digital Twin is een digitale kopie in 3D, waarmee een stadsdeel of wijk kan worden nagebootst. Gevoed door realtime data van het dataplatform, rekenmodellen en afwegingskaders bieden we stakeholders en inwoners de mogelijkheid zich scenario’s voor te stellen en daarmee het proces van besluitvorming te vergemakkelijken.

Gezonde gebiedsontwikkeling: de living labs

In de living labs worden de concepten, zoals digital twins en integrale afwegingskaders, (door)ontwikkeld en gevalideerd. We passen maatregelen toe en evalueren of de maatregel gewerkt heeft of niet. Zo werken we toe naar ‘evidence-based’ (datagedreven) ontwerpprincipes voor Gezond Stedelijk Leven in de stad en omliggend gebied.